Gen i förändring: Nya tillvägagångssätt för genskydd av skogsträd

GIC

Inleds

01.01.2018

Avslutas

31.12.2019

Mål

Projektets första mål är att avgöra om trädpopulationer vid norra geografiska marginaler är genetiskt eroderade, lokalt anpassade eller båda.

Det andra målet är att förbättra metodiken för genskydd av skogsträd vid norra marginalen.

Utfall

Resultaten kommer att publiceras i peer reviewed journals.