Mot en framtidsorienterad Energiewende: Ett förutseende multipel nivå tillvägagångssätt för decentraliserade förnybar energitransition

FutWend

Inleds

01.08.2016

Avslutas

31.12.2019

Mål

Vi studerar externa förare, aktörer, mentalmodeller, politik och institutioner som påverkar hållbarheten i energisektorn. Dom är analyseras genom MLP-ramverket för socio-teknisk övergång. FutWend analyserar transformation av energisektorn till förnybara och decentraliserade energikällor med fokus på tre fallsteknologier: biogas, flis och markvärmepumpar. Vi producerar information som är relevant för beslutsfattare om utsikterna och hindren för sådan omvandling

Utfall

Vi producerar förhandsgranskade artiklar, presentationer och populära stycken för lämpliga forum. Vi diskuterar till exempel hur distribuerade förnybar energikällor är konstruerade i viktiga policyhandlingar, affärsmodeller av föregångare, framtidsutsikter och hinder för förnybar distribuerad energi samt finländarnas syn på framtiden för förnybar energi.