Växtnäring och växthälsa med användining av biogödsel i organisk produktion

FERDISVEG

Inleds

01.01.2018

Avslutas

31.12.2020

Mål

-

Utfall