Utveckling av data- och informationshantering i FADN

Fantti 2.0

Inleds

01.05.2018

Avslutas

30.06.2020

Mål

-

Utfall