Prognosmodeller för att stödja beslutsfattande om växtskydd av morötter

Prognosmodeller

Inleds

01.01.2020

Avslutas

31.12.2022

Mål

Målen är att validera modellen för morotsflugor och att skapa en helt ny prognosmodell fär morotsbladsloppan.

Utfall

Flygpredikationsmodellerna för morotbladloppa och morotfluga presenteras på kartbaserat användargränssnitt i jordbruksinfo-tjänsten under växtsäsongen.