Kannattava ja ympäristöystävällinen sianlihan tuotantoketju: Eläinaineksen tehokas hyödyntäminen sikatiloilla

Inleds

01.06.2016

Avslutas

31.07.2020

Finansiärer