Dynamik av kolkretsloppet på glasbjörkrika torvmarker i Finland

CarBi

Inleds

01.03.2019

Avslutas

29.02.2020

Mål

utforska växthusgasbalans på dikade björk dominerade torvmarker.

Utfall

datasamling och behandling, preparationen av den vetenskaplika manuskript