EU: s jordbrukspolitik efter 2020 - de alternativa vägar och den finska jordbruket

CAPMAP

Inleds

01.04.2017

Avslutas

31.03.2020

Mål

Detta projekt försök att studera anpassningen på finska jordbruket till följd av reformerna i den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. Studien undersöker framtida vägar och alternativ för den gemensamma jordbrukspolitiken , och undersöker hur alternativa handlingsalternativ kan finska sektorn livsmedels påverka.

Utfall

Projektet kommer att producera konkret användbar information för att stödja utarbetandet av den gemensamma jordbrukspolitiken . Resultaten till en bredare publik expertartiklar och yliöin muntlig presentation, och populariserade i form av rapporter. vetenskapliga resultaten av projektet kommer att presenteras i internationella och nationella vetenskapliga seminarier och kongresser, samt, där så är möjligt, kommer att publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter.