Blue care - servicemodell för utsatta barn och unga i Österbotten

Blue care

Inleds

01.08.2017

Avslutas

31.05.2020

Finansiärer

Mål

Förebyggandet av marginalisering bland barn och unga
Ny företagsform för kusten och fiskare
Integrering av flyktingar
Öka kunskapen om fiskerinäringen bland unga

Utfall

Piloterade och dokumenterade modeller (3st)