Aura

Aura

Inleds

01.04.2016

Avslutas

30.04.2019

Mål

Det huvudsakliga målet är att öka kännedomen om Green care och Farm education, dokumentera lokala exempel och förverkliga en verktygslåda åt företagare baserat på naturens måbra-effekter

Utfall

Pilots, toolkit, networking, seminars and workshops