Wood Hydrocolloids

WoodHype

Inleds

01.01.2018

Avslutas

31.12.2019

Mål

Hemicellulosor från gran och björk kommer att extraheras och användas för emulsioner och hydrocolloider.

Utfall

Extraheringsprocesserna kommer att utvecklas. Man kommer att framställa emulsioner och hydrocolloider från hemicellulosor. Processernas och produckternas livscykelbedömnig skall utföras.