Slutförande av avhandling

Vatten och gronsaker

Inleds

01.01.2017

Avslutas

31.05.2017

Mål

Slutförande av avhandling

Utfall

Doktorsavhandling