Viljoista tiedoksi

Viljo

Inleds

01.07.2016

Avslutas

30.09.2019

Finansiärer

Mål

Uusimman, kotimaisen ja
ulkomaisen tiedon hankkiminen viljan ja
öljykasvien viljelystä ja sen saattaminen
kaikkien saataville.

Utfall

Artikkelit, kotisivut, verkkoseminaarit, infopäivät, seminaarit, retket ja sosiaalinen media