Stöd av växt- och jordanalyser för gödsling i grönsaksodling

Grönsaksanalys

Inleds

01.08.2016

Avslutas

31.12.2019

Mål

Målet är att testa lämplighet av olika växt- och jordanalyser för att planera gödslingen av grönsaker under växtperioden.

Utfall

Projektet producerar data av fördel av olika analysmetoder i gösdlingsbeslut.