Vattenhushållning inom vattenskyddet

Vesihave

Inleds

01.06.2018

Avslutas

31.12.2020

Mål

Syftet med projektet är att utveckla den lokala och grundtorrläggningens (täckdikningens och huvuddikenas) torrläggningseffekt och reglermöjligheter för att förbättra odlingens produktivitet och minska de negativa miljöeffekterna. Förutom dikningen undersöks även effekterna av andra grundförbättringsåtgärder.

Utfall

Kunskap för växtproduktionens, dikningens och vattenvårds planläggning och administrativ dirigering.