Profiler av fritidsfiskare

PF

Inleds

01.04.2018

Avslutas

31.12.2019

Mål

Syftet med projektet är att beskriva profiler av finska fritidsfiskare från olika perspektiv med hjälp av data som representerar befolkningen.
Resultaten kommer att stödja utarbetandet av strategin för fritidsfiske inom en snar framtid och informationsbehoven hos industrins aktörer.

Utfall

En undersökningsrapport om viktiga resultat och populära artiklar