Stadsskogar tryggar rötsvamparnas mångfald

Upoly

Inleds

01.01.2018

Avslutas

31.12.2021

Mål

Under projektets gång undersöker vi tickornas mångfald i stadskogar och stadsskogarnas betydelse som livsmiljö för tickarter i Finland.

Utfall

Projektet syftar för att producera ny information om stadsskogarnas betydelse som livsmiljö för hotade och sällsynta tickor, och för att hitta andra väsentliga egenskaper för tickors förekomst. I samband med forskningsprojektet kommer vi att sammarbeta med städer för att producera anvisningar för hur kommuner i Finland kan bevara viktiga stadslivsmiljöer för rötsvampar.