Framtidens hållbara grovfoder alternativ

TuKeVa

Inleds

01.01.2019

Avslutas

31.12.2021

Mål

Syftet med projektet är att hjälpa till med valet av foder
alternativ som är optimala ur både miljö- och produktionssynpunkt. Det andra syftet med detta projekt är att ta reda på fördelarna och nackdelarna med majsodling och
användning vid utfodring.

Utfall