Produktiva östrafinska nötköttsproduktion

TUISNA

Inleds

01.10.2015

Avslutas

30.04.2019

Finansiärer

Mål

Projektet syftade till att utveckla nötköttsproduktion i östra Finland.

Utfall

Projektet producerade information om faktorer som påverkar vallfodrets (inkluderande betesgång) kvalitetet.