Ekonomiska aspekter av mjölkkornas fertilitet

TATI

Inleds

01.04.2015

Avslutas

31.12.2017

Mål

Syftet med studien är att utvärdera i) energibalansens biologiska och ekonomiska påverkningar för att förbättra reproduktionskapaciteten hos mjölkkor, ii) biologiska och ekonomiska påverkningar av en mutation som orsakar fosterdödlighet i den finska Ayrshirepopulationen, och iii) ekonomiska värdet av de olika fertilitetsegenskaperna hos mjölkkor.

Utfall

Forskningen kommer att ge information för att förbättra mjölkkornas fertilitet och verktyg för att bedöma det ekonomiska värdet av reproduktiva egenskaper.