Ruokajärjestelmän mittarointi suljetumman resurssien käytön dynamiikan ja kestävän kehityksen tueksi

Inleds

01.01.2013

Avslutas

30.09.2016