Skyddet av saimenvikaren / LIFE

-

Inleds

01.08.2013

Avslutas

31.12.2018

Finansiärer

Mål

-

Utfall