Spelvärde

Spelvärde

Inleds

01.09.2016

Avslutas

30.09.2017

Mål

Syftet med projektet är att utveckla en holistisk utvärderingsmetod för att utvärdera välfärdseffekterna av utnyttjande av naturresurser och att identifiera kunskapsbristerna och ytterligare forskningsbehov relaterade till bedömningen av spelekonomins effekter.

Utfall

Projektet mäter hur ofta jakt och spelhantering genomförs och vilka kostnader som uppstår. På grundval av denna information uppskattas det värdet av denna aktivitet som praktiserande och som helhet för jägarkommunen. Dessutom uppskattas värdet av jakt- och spelekonomi i form av minskade trafikolyckor och plantor skadedjur. En rapport produceras på utgångar.