Puun ja muiden biomassojen käyttö etanolin, hemiselluloosan ja platform-kemikaalien tuotannossa

Inleds

01.01.2012

Avslutas

31.12.2016