Optimera användningen av åkrarna för att göra produktionen mer hållbar

PeltoOptimi

Inleds

01.01.2015

Avslutas

31.12.2018

Mål

PeltoOptimi-redskap

Utfall

PeltoOptimi-redskap