Participatory Pathways to Sustainable Intensification. Innovation platforms to integrate leguminous crops and inoculants into small-scale agriculture and local value chains

PASUSI

Inleds

13.08.2018

Avslutas

12.08.2021

Mål

Det övergripande målet med projektet är att förbättra produktivitet, försörjning, näring och hushållens välbefinnande i Ghana och Uganda, samtidigt som man motverkar miljöförstöring och mineralutarmning orsakad av monokulturer. Genom en deltagande process kommer projektet att involvera både den enskilda gårdsnivån, men också andra intressenter.

Utfall

Skolningar, raporter, manualer, publikationer.