Förädlinf av nordiska frukt och bär för framtidens behov

NORDFRUIT

Inleds

01.01.2018

Avslutas

31.12.2020

Mål

Vi studerar methods för sortsförädlind av äppel och jordbär

Utfall

Genotyper för sortsförädlind av äppel och jordbär skall studerats i Nordiska sammanhäng