Animal welfare for wild animals - conservation, rewilding, research, rehabilitation, hunting, and other human activities

NordCAW seminar

Inleds

01.01.2019

Avslutas

30.06.2020

Mål

Spridning av information om vilda djurens välbefinnande.

Utfall

Seminarium om vilda djurens välfärd.