Naturliga utsöndrade nanostrukturer som ett nytt mångsidigt material för en bioteknisk

NanoBioFUN

Inleds

01.01.2017

Avslutas

31.12.2020

Mål

isolering och karakterisering av exosomer i mjölk
Användningen av exosomer i diagnostik (ko)
Utvecklingen av metoder för att koncentrera exosomer för utnyttjandet, eller eliminera, om de visar sig vara skadligt
Ändring av exosomer för ytterligare användning (t.ex.. Inom medicin)

Utfall

Eksosomfraktioner isolerat på olika sätt, och deras egenskaper identifierat
Metoder exosomernas för anrikning och eliminering
Eksosomfraktioner för specifika ändamål, (till exempel medicinska ändamål)