Skogssektorns andra marknads och ekonomiska statistiker

Skogssektorns andra marknads och ekonomiska statistiker

Inleds

01.01.2015

Avslutas

31.12.2020

Mål

Statistiker är producerat omfattande, korrekt och i tid.

Utfall

Följande statistiker:
– Skogsindustrins utrikeshandel
– Skogsindustrins virkesförbrukning
– Energianvändningen av trä
– Totalförbrukning av virke
– Träpelletterna
– Förbrukning av trädbränsle i småhus
– Sågverksinventeringen av små sågverken