Utvecklingsvägen för en jordbruksmaskin i en digitaliserande livsmedelskedja

MK-DIGI

Inleds

01.03.2019

Avslutas

29.02.2020

Mål

Målet med projektet är att ta reda på hur framtidens trender påverkar kraven på jordbruksmaskiner och hur det påverkar utvecklingen av jordbruksmaskiner.
Projektet utvecklar vidare Luke forsknings- och utvecklingsmiljö för utveckling av ISOBUS-system.
I projektets möjligheter att använda dronor i sprutningsoperationer undersöks.

Utfall

En rapport om projektets resultat kommer att publiceras i Lukas publikationsserie fram till slutet av 2019. Resultaten kommer att presenteras för industrin i branschforum som Finlands Jurdbruk Automation Föreningen, minst två gånger under 2019.
Publiceringen av sprutorna publiceras i en finsk allmänhetsartikel.