Övervakning av sädgås i Finland

Sädgås

Inleds

01.01.2018

Avslutas

31.12.2021

Mål

Utveckling av sädgås monitoring.

Utfall

Övervakning metod för sädgås.