Utveckling av fröproduktion

UTFRÖ

Inleds

01.04.2018

Avslutas

31.12.2019

Finansiärer

Mål

Målet är att öka andelen av förädlat plantmaterial I skogsföryngringen genom att planera och ta i bruk intensiv och intelligent skötselprogram för granfröplantager.

Utfall

Nya metoder för att öka blomningen av gran ympar i granfröplantager, intensifiera pollineringen av honblommor och skydda de utvecklande kottar och frö mot insektskador, och sålunda öka fröproduktionen av de nuvarande granplantagerna