Utveckling av utsläpp och sänkor i jordbruks- och LULUCF-sektorerna före 2050

MALULU

Inleds

01.07.2018

Avslutas

01.03.2019

Mål

Syftet är att använda alternativa scenarier för att beskriva utsläpp- och sänkorutvecklingen inom jordbruket och LULUCF-sektorerna före 2050

Utfall

Rapport om utsläpp- och sänkorutveckling i alternativa scenarier inom jordbruks- och LULUCF-sektorerna. Rapporten kommer att publiceras i den elektroniska TEAS publikationsserien av statrådets kansli. Dessutom produceras en Policy Brief, som är tillgänglig elektroniskt på Naturresursinstitutets hemsida.