Landsbygdsbarometern

Landsbygdsbarometern

Inleds

01.02.2019

Avslutas

31.12.2020

Mål

Landsbygdsbarometern belyser finländarnas uppfattningar om landsbygden. Syftet med uppdaterad barometern är att bryta ut föråldrade och stereotypa bilder på landsbygden och att identifiera nya fenomen och möjligheter.

Utfall

Innehållsuppdatering och analys av resultaten av landsbygdsbarometern samt tekniskt genomförande av barometern.