Gös, gäddä, abborre och sik

Gös, gäddä, abborre och sik

Inleds

01.01.1980

Avslutas

31.12.2025

Mål

-

Utfall

-