Finlands nationalle skogsstrategi 2025 - effektberäkning för uppdatering (2018)

NSS2025 effektberäkning

Inleds

07.05.2018

Avslutas

31.12.2020

Mål

Finlands nationalle skogsstrategi 2025 - effektberäkning för uppdatering (2018)

Utfall

Finlands nationalle skogsstrategi 2025 – effektberäkning för uppdatering (2018)