Förstärkning av den finska djurproduktionens omfattande konkurrenskraft

KILPA2020

Inleds

01.03.2018

Avslutas

31.03.2020

Mål

Vi stärker den finska djurproduktionens konkurrenskraft genom att producera jämförande uppgifter om produktionsmetoder och särskilt miljöprestanda i förhållande till Sverige, Estland, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Polen. I analysen identifieras utnyttjandepotentialen för de finska produktionsmetoderna och miljöprestanda och de ekonomiska begränsningarna. Vi identifierar också de viktigaste sätten att upprätthålla och förbättra konkurrenskraften hos den finska djurproduktionen.

Utfall

1. Jämförande landanalyser
2. Miljöpåverkan, resurseffektivitet och holistisk hållbarhet i Finland och i jämförande länder
3. Analys av ekonomiska hinder och konkurrensfaktorer relaterade till miljöprestanda
4. Utnyttjandepotentialen för den finska djurproduktionens miljöprestanda och holistisk hållbarhet
5. Kommunikation, intressentaktiviteter och projektledning