Testning av trädgårdväxtens klimatisk härdighet och ekonomi av äppelodling

Framgång från klimatisk härdighet

Inleds

07.04.2017

Avslutas

31.07.2020

Mål

x

Utfall

x