Finlands nationella program för växtgenetiska resurser

Växt Genen

Inleds

01.07.2002

Avslutas

31.12.2019

Mål

.

Utfall

.