Information for fishery planning system

Fiskeriplanering

Inleds

01.10.2015

Avslutas

31.12.2017

Mål

I projektet studeras kunskaper man behöver om fiskbestånd, fiskeri, fiskare och fiskevård när det nya laget om fiskeri utförs.

Utfall

Rapport