Forecas 2, Kapacitetsuppbyggnad på nya tillvägagångssätt för hållbar förvaltning av skogs- och träresurser i Moçambique 2016-18

Forecas 2 IKI

Inleds

01.01.2016

Avslutas

31.12.2019

Mål

Att ge information och kunnande om hållbart utnyttjande av råvarorna från mindre kända trädslag och annan vegetation av inhemska skogar, att utveckla laboratoriet för träforskning och laboratorietjänster, för att utveckla nätverksförbindelserna för forskningsorganisationerna i regionen genom att arrangera nätverksmöten med företrädare för grannländerna och att öka kunskapen om förvaltningen av skogsresurser bland landets beslutsfattare.

Utfall

Avhandlingar, vetenskapliga publikationer, nya nationella och internationella forskningsprojekt.