EU fiskeridata collection, uppföljning av älvlax

EU fiskeridata collection, uppföljning av älvlax

Inleds

01.01.2015

Avslutas

31.12.2021

Mål

nn

Utfall

nn