Digitalisering i bioekonomi

DigiBio

Inleds

01.04.2016

Avslutas

31.12.2017

Mål

Målet färdplanprojektet DigiBio är att stöda utvecklingen av nya teknologier och lösningar som digitaliseringen av bioekonomin möjliggör

Utfall

I projektet identifierades tre utvecklingsvägar: 1) hantering av intelligenta biomassaströmmar 2) datadriven bioekonomi 3) nätverkande och kooperativ naturresursekonomi.
I projektet föreslogs också rekommendationer till nyckelaktörer och några exempel på digitalisering av bioekonomi presenterades.