CLINF-R Climate change effects on the epidemiology of infectious diseases and the impacts on Northern societies

CLINF-R

Inleds

01.01.2017

Avslutas

31.12.2020

Mål

Att identifiera och undersöka effekterna av klimatförändringar på den geografiska fördelningen och epidemiologin för infektionssjukdomar hos människor och djur i hela Norden och Ryssland. CLINF kommer särskilt att studera sådana klimatförändringseffekter på hushållen i norra djurhållningen mot bakgrund av socioekonomiska förhållanden.

Utfall

Att göra ny förståelse om klimatpåverkan på klimatkänsliga infektions geografiska fördelning och epidemiologi till praktiska verktyg för beslutsfattare som ansvarar för utvecklingen av norra samhällen, både genom att tillhandahålla relevanta data i en tillgänglig form och genom att utveckla ett tidigt varningssystem för klimatkänsliga infektioner på lokal nivå.