Stödning av skogsklusteret vid utveckling av små handelsverksamhet inom branchen mellan ryska och finska Karelen

Bofori

Inleds

02.10.2018

Avslutas

01.10.2021

Mål

Projektmålet är att stöda växande gränsövergående handelsverksamhet av små företagen. Ett speciellt mål är att stöda växande gränsövergående handelsaktiviter och samarbete mellan ryska och finska små företag inom skogsbranchen.

Utfall

Projektet skapar tre resultater: 1) Analysen om gränsövergående handelsverksamhet inom skogsbranchen och dess potentiell, 2) tilläggsutbildningcentralen inom skogsbranchen vid Petroskoj universitet och 3) skogsavverkningsinformation för att stöda virkeanskaffningsoperationer på terrängen med omannad kopterteknologien.