Data program för genetisk avelsvärdering

BLUP PAJA

Inleds

01.01.2006

Avslutas

31.03.2020

Mål

BLUP Paja utvecklar programvara för estimering av avelsvärden i populationer som har stor data.

Utfall

Projektet utvecklar främst MiX99-programmet. Effektiva metoder av nya statistiska modeller implementeras. Beräkningseffektivitet uppnås genom parallella beräkningar.