BioHub - Forest Bio-based business hubs

BioHub

Inleds

01.01.2016

Avslutas

30.06.2019

Mål

Projektet ska utveckla verksamhetsmetoder och affärsmodeller för skogsterminaler. Målet är ett nav, en BioHub, som kan leverera rätt sortiment till rätt plats och rätt pris både för traditionella och nya innovativa skogsindustrier.

Utfall

Ett antal innovativa lösningar produceras som en del av den BioHub modell:
-Nya affärsmodeller
-En ny modell för att lokalisera terminaler optimalt i förhållande till resursbasen och infrastruktur
-En ny riktlinje för att optimera terminalstorlek, layout och verksamhet
-En ny verksamhetsmodell för att öka råmaterialvärde
-En ny applikation för överföring av högupplösta data till affärspartners och för att övervaka råvaror, förnödenheter och leveranser
-Ett nytt råvaruleveranssystem för industri