Toivo Muilu

Forskningsprofessor

Examen

Doktor

E-post

toivo.muilu@luke.fi

Telephone

+358295326722

Adress

Paavo Havaksentie 3, 90570 Oulu

Sakkunskap

nordliga landsbygdregionerna, regionalforskning och politik, landsbygdsforskning, landsbygdspolitik, lokal mat, livsmedelsavfall