Pasi Poikonen

Forskare

Examen

AFM, DI

E-post

pasi.poikonen@luke.fi

Telephone

+358295325188

Adress

Yliopistokatu 6 B, 80100 Joensuu

Sakkunskap

Skogsbruket i Ryssland, förnybart energi i Östeuropa, skogsvägar, kvalitets- och miljösystem, internationellt samarbete, träursprung